Accessibility Tools

Skip to main content

Alarmtjeneste

Alarmtjenesten håndteres i ditt lokale brannvesen

Trykk på knappen nedenfor som i ditt distrikt – da lenkes du direkte til brannvesenets hjemmeside.

Alarmovervåkning, utkalling av brannvesen til automatiske brannalarmer opereres fra Øst 110-sentral IKS. Nye rutiner i Østfold og Follo
Automatisk tilkobling til 110-sentralen sikrer rask utrykning, hvis uhellet er ute. Før tilkobling undertegner du en kontrakt med lokalt brannvesen hvor du får informasjon om blant annet priser, gebyrsatser for unødvendige utrykninger, samt hvilke kvalitetskrav vi har til utstyr og linjer.

Alarmtjenesten håndteres i ditt lokale brannvesen! Trykk på knappen for ditt distrikt, da lenkes du direkte til brannvesenets hjemmeside.

Ved øvelse, test av overføring, planlagte hendelser, i forkant av utløst alarm, vennligst ring Øst 110 sentral servicetelefon 24 13 40 40. Andre henvendelser, der du ikke er i nød, ring: 64 91 31 00
Ved utløst alarm, uansett om det er en uønsket alarm eller en reell hendelse, ring: 110

Krav til søker:

  • Det er kundens ansvar at 110-sentralen har en oppdatert liste over kontaktpersoner på alarmstedet (oppdateres minimum 1 gang pr. år).
  • Nøkkelsafe på utsiden av bygget som er tilkoblet alarmen via egen inngang på sender.
  • En sender tilkoblet alarmsentralen fra:
  • Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, som skal henge lett tilgjengelig for vårt mannskap. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren.
  • Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger m.m.
  • Nøkler og adgangskort til dørene i bygget som skal plasseres i nøkkelsafen