Accessibility Tools

Skip to main content
Nærbilde av en som sitter å jobber på 110-sentralen
Bilde av skogbrann
Bilde av en brannmann som bedriver slukning
Nær bilde av en brannmann utfører slangerulling
Bilde ab brann i hus, helt nedbrent.

  Om Øst 110-sentral IKS

  Øst 110-sentral er ett interkommunalt selskap som ble etablert 1. april 2018 og har vært og er gjennom en endring. Vi eies av 29 kommuner og er landets nest største 110-sentral som dekker regionene Romerike, Follo og Østfold med ca. 794.000 innbyggere.

  Det er 10 brannvesen i distriktet og vår primæroppgave er å håndtere alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser som faller inn under brann- og redningsvesenenes ansvarsområde.

  Vi er samlokalisert med politiets operasjonssentral i Øst- Politidistrikt i nye og moderne lokaler i Ski sentrum.

  I tillegg er sentralen alarmmottak for brannvesenenes alarmkunder, med de oppgaver det innebærer.

  Administrering av alarmkunder håndteres i de lokale brannvesen og kart over alle brannvesen i vårt distriktet finner du under fanen ALARMTJENESTER. Her blir du som alarmkunde lenket direkte til brannvesenets hjemmeside ved å trykke på knappen for ditt distrikt.